Gia công, chế tạo khuôn mẫu

 Khuôn ép nhựa, Khuôn các sản phẩm nhôm, kẽm.., khuôn mẫu cơ khí, khuôn mẫu kim loại,